“Zijn we al toe aan een nieuw businessmodel voor brancheverenigingen?”

8/11/2015 - door Peter Loef

Onder druk van de economische ontwikkelingen letten steeds meer leden van een branchevereniging op hun uitgavenpatroon. Er ontstaat een groter wordend kostenbewustzijn. Kosten en baten van het lidmaatschap moeten steeds meer écht naar de positieve kant uitslaan anders wordt de investering in het lidmaatschap als een desinvestering gezien. Met als gevolg dat het lidmaatschap wordt opgezegd. Veel brancheverenigingen komen hierdoor inmiddels onder druk te staan en ervaren daarmee óók de tucht van de markt. De vraag is op welke manier zíj daar mee om gaan. De keuze hoe dat te doen is bepalend voor het voortbestaan! Lees verder >

“De emotionele verbinding”

25/10/2015 - door Peter Loef

Het is moeilijk voor een branchevereniging om in een setting met zoveel belangen in een zo’n dynamische omgeving een goede beleidsrichting te kiezen en een daarop afgestemde inzet van de juiste menskracht en middelen. Waarbij ‘de juiste keuze’ die je als ledenraad, bestuur of bureau vanuit een helicopterview hebt gemaakt, inderdaad wel de goede kan zijn, maar individuele leden dat niet als zodanig hoeven te ervaren. Iedereen die in verenigingsland werkt kent het grote risico op wederzijds onbegrip en de eindeloze discussies die daarop kunnen volgen. Hoe daar nu mee om te gaan? Lees verder >

“Brancheverenigingen in de stroomversnelling”

15/10/2015 - door Peter Loef

Veel brancheverenigingen zitten in zwaar weer. De stroomversnelling waarin de leden zitten stelt nieuwe eisen aan de dienstverlening. Hoe ga je daar als branchevereniging mee om? Het bezitten van kennis over waar leden behoefte aan hebben is inmiddels een randvoorwaarde. Als dat zo is, hoe kun je dan toch onderscheidend zijn en meerwaarde bieden? In mijn eigen adviespraktijk en uit spreekbeurten van inspirerende sprekers op verschillende congressen zie ik een helder beeld ontstaan. Lees verder >

Kiezen voor energie

7/04/2015 - door Peter Loef

Nieuwe dingen ontdekken geeft mij energie en inspiratie. Mensen en organisaties hebben behoefte aan energie. Onzekerheid is daarmee relatief en vaak van korte duur. Wat is jouw inspiratie voor datgene wat jij of jouw onderneming op dit moment doet?
Lees verder >

Meerdere kanten aan een zaak, de ZZP-er als voorbeeld

18/12/2014 - door Peter Loef

Eigenlijk wilde ik er niets over schrijven omdat het onderwerp in verschillende blogs en artikelen wel zo’n beetje uitgemolken is. Maar omdat het mij bezig houdt en ik zo rond de kerst een boodschap mee wilde geven heb ik besloten dit toch te doen. Lees verder >