“Brancheverenigingen in de stroomversnelling”

15/10/2015 - door Peter Loef

De afgelopen maanden heb ik een aantal congressen bijgewoond waar ik verhalen hoorde die volstrekt overeen kwamen met de ervaringen in mijn adviespraktijk. Mensen die mij kennen weten dat ik geloof in de toegevoegde waarden van een branchevereniging. Een collectief biedt individuele ondernemers voordelen waar zij geld mee kunnen verdienen.

Veel verenigingen maken een lastige tijd door. Het is namelijk niet vanzelfsprekend meer dat ondernemers de voordelen van een branchevereniging nog zien. De maatschappij is door de technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt die nog steeds krachtiger lijkt te worden. En hoe sterker de stroom is zoals iedereen weet, hoe moeilijker het is om te blijven staan of niet weg te zakken.

Ondernemers die in de stroomversnelling zitten willen snel en kortstondig contact om te weten hoe zij de volgende steen in de rivier kunnen omzeilen of een naderende stroomversnelling goed kunnen door komen. Krijgen zij de informatie niet uit – of via – die ene bron die branchevereniging heet, dan moeten zij snel schakelen en direct zoeken naar een andere bron, anders gaat het fout. Zo ontstaan op dit moment in rap tempo nieuwe en veelal informele (sociale) netwerken. Nog steeds willen ondernemers loyaal en betrokken zijn. Ze worden echter gedwongen om de individuele situatie leidend te laten zijn voor hun manier van denken en werken.

En daar wringt het als je kijkt naar de traditionele branchevereniging. Hun in statuten en procedures verankerde processen zijn vaak niet ingericht om met de ondernemer ten minste ‘mee te drijven’. Al helemaal niet om in de stroomversnelling vooruit te varen en de ondernemer te waarschuwen voor de bedreigingen en kansen verderop in de rivier. Je kunt het dus hebben over het kennen van je leden, maar dat is niet genoeg. Dat is een randvoorwaarde. Je moet onderscheidend zijn. De ondernemer moet in een reflex zijn branchevereniging zien als zijn primaire bron van informatie om de krachtige rivier waarin hij zit te trotseren en zijn concurrentie voor te blijven. Ben je dat niet, dan zal de ondernemer zijn contributie en zelfs zijn lidmaatschap ter discussie gaan stellen, zeker in economisch mindere tijden.

Zorg er daarom als branchevereniging voor dat je relevantie en maatwerk biedt. Wees zijn ‘partner’ en ‘gids’. Wees daartoe spin in een (sociaal) netwerk van kennis, informatie en ervaringen. Toegang daartoe verlenen is minstens zo belangrijk als zelf over alle kennis beschikken. Zorg er voor dat je in de behoefte aan kortstondige ondersteuning kan voldoen. Sterk vraaggericht werken dus. Daarnaast is het essentieel dat op het moment dat je zender bent, je de leden in hun drukke snelle vaart ook écht weet te bereiken. Gebruik daarvoor de kennis die je hebt over hun behoeften en cluster deze. Communiceer als het gaat om maatwerk langs de lijn van de geclusterde behoeften. De bedrijfsverenigingen die daar in slagen zullen de stroomversnelling trotseren en een functie blijven vervullen!

Peter Loef

 

Reacties
blog comments powered by Disqus