“De emotionele verbinding”

25/10/2015 - door Peter Loef

Het is moeilijk voor een branchevereniging om in een setting met zoveel belangen in een zo’n dynamische omgeving een goede beleidsrichting te kiezen en een daarop afgestemde inzet van de juiste menskracht en middelen. Waarbij ‘de juiste keuze’ die je als ledenraad, bestuur of bureau vanuit een helicopterview hebt gemaakt, inderdaad wel de goede kan zijn, maar individuele leden dat niet als zodanig hoeven te ervaren. Iedereen die in verenigingsland werkt kent het grote risico op wederzijds onbegrip en de eindeloze discussies die daarop kunnen volgen. Hoe daar nu mee om te gaan? Lees verder >

“Brancheverenigingen in de stroomversnelling”

15/10/2015 - door Peter Loef

Veel brancheverenigingen zitten in zwaar weer. De stroomversnelling waarin de leden zitten stelt nieuwe eisen aan de dienstverlening. Hoe ga je daar als branchevereniging mee om? Het bezitten van kennis over waar leden behoefte aan hebben is inmiddels een randvoorwaarde. Als dat zo is, hoe kun je dan toch onderscheidend zijn en meerwaarde bieden? In mijn eigen adviespraktijk en uit spreekbeurten van inspirerende sprekers op verschillende congressen zie ik een helder beeld ontstaan. Lees verder >