“Zijn we al toe aan een nieuw businessmodel voor brancheverenigingen?”

8/11/2015 - door Peter Loef

Onder druk van de economische ontwikkelingen letten steeds meer leden van een branchevereniging op hun uitgavenpatroon. Er ontstaat een groter wordend kostenbewustzijn. Kosten en baten van het lidmaatschap moeten steeds meer écht naar de positieve kant uitslaan anders wordt de investering in het lidmaatschap als een desinvestering gezien. Met als gevolg dat het lidmaatschap wordt opgezegd. Veel brancheverenigingen komen hierdoor inmiddels onder druk te staan en ervaren daarmee óók de tucht van de markt. De vraag is op welke manier zíj daar mee om gaan. De keuze hoe dat te doen is bepalend voor het voortbestaan! Lees verder >