CAO-naleving

Werkgeversorganisaties en vakbonden leggen in cao’s hun afspraken vast die zij aan ‘de cao-tafel’ hebben gemaakt.

Op het moment dat in een sector de concurrente toeneemt, zijn er ondernemers die de concurrentie vóór willen blijven middels innovatie en productontwikkeling. Er zijn er ook die kiezen om de kosten te drukken. De personeelskosten, voortvloeiend uit de gemaakte afspraken die in de cao zijn vastgelegd, zijn dan veelal een belangrijke begrotingspost om de lasten te drukken. Werknemers krijgen in zo’n situatie niet langer waar zij recht op hebben. Daarbij levert het voor de ondernemer in de markt oneerlijke concurrentie op.

Naast het maken van cao-afspraken over arbeidsvoorwaarden kunnen werkgevers en werknemersorganisaties ook afspraken maken over hoe naleving van de afspraken in de cao te bevorderen. Een daarvan is het oprichten van een Stichting die voorlichting geeft over naleving van de cao, toeziet op correcte naleving en ingrijpt daar waar de Cao niet wordt nageleefd.

Als voormalig directeur, die ook betrokken was bij de totstandkoming van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) ondersteun ik u graag bij uw onderzoek of u zo’n stichting op wilt richten. Op basis van mijn ervaring beschik ik over inzicht in de kansen, de valkuilen, de inrichting, de uitvoering en de knelpunten. Gelet op de belangen een uiterst delicaat proces, maar een met veel potentie om van grote toegevoegde waarde te zijn voor de betreffende sector en de (concurrentiepositie) van de BV Nederland.