Coaching en ondersteuning personeelszaken

Als ondernemer kunt u de mooiste plannen en procedures hebben. Echter, als uw personeel zich niet betrokken voelt, niet enthousiast is over wat zij doen, niet trots is op wat uw onderneming aan producten of diensten in de markt aanbiedt, zich niet gewaardeerd voelt, zich niet ontwikkelt en zich niet bewust is van het belang van klantgericht gedrag en wat dit inhoudt, heeft u een probleem. Niet alleen uw klant of politieke ontwikkelingen zijn van doorslaggevende betekenis voor het slagen van uw business, maar ook in belangrijke mate uw personeel. ‘Buiten winnen begint binnen’, zeg maar.

Een goed personeelsbeleid is een belangrijk instrument om uw werknemers te faciliteren. Zo’n beleid bestaat minimaal uit het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) en het in dat kader aanbieden van vakmatige opleidingen, trainingen en coaching zijn belangrijke instrumenten.

Graag bied ik u mijn kennis, vaardigheden en ervaring aan. Ik ondersteun u bij de inrichting van het beleid, het inrichten en voeren van de gesprekken en het opstellen van de POP’s. Dit kan als een geheel, maar het kan ook op onderdelen van dat beleid.

Daarbij ben ik gespecialiseerd in het individueel en groepsgewijs coachen van mensen en teams. Dit met name gericht op het zich bewust laten worden van de invloed van houding en gedrag op zichzelf en op hun omgeving. Na de bewustwording wordt een traject gestart waarin de medewerkers en de teams worden ondersteund bij het realiseren van een blijvende gedragsverandering. Mensen komen in hun kracht te zitten, voelen zich lekker, zijn tevreden, worden innovatief en worden naar de markt uw ambassadeur. Uw rendement gaat omhoog en uw onderneming weet klanten en leden te boeien en te binden.