(Dag) Voorzitterschap

Hoe vaak ervaart u niet dat een vergadering waar u aan deelneemt verzandt in een discussie die vaak ver is afgedreven van het agendapunt waarmee een onderwerp is geagendeerd? Voordat je het weet duiken deelnemers van een vergadering de diepte in of laten zich vanwege emotionele betrokkenheid verleiden tot een hele andere discussie. Het resultaat hiervan zijn vaak langdurende vergaderingen waarin er weinig tot geen besluiten worden genomen of niet duidelijk is wat er is afgesproken. De voorzitter heeft hierbij een belangrijke rol. Hij moet de vergadering zó leiden dat de vragen die zijn gesteld efficiënt en effectief worden behandeld, besluiten worden genomen en de afspraken duidelijk worden samengevat. Eenzelfde belangrijke rol heeft de dagvoorzitter van een symposium of conferentie. Hij moet de lijn van de bijeenkomst bewaken en er zorg voor dragen dat de juiste sfeer aanwezig is om voor de deelnemers het maximale uit de bijeenkomst te halen.

In mijn 25 jarige carrière heb ik aan heel veel vergaderingen deelgenomen en heb er velen als voorzitter mogen leiden. Hetzelfde geldt voor dagvoorzitterschappen van seminars,  Ik heb in de rol van voorzitter door ‘vallen en opstaan’  veel ervaring opgedaan en veel geleerd. Graag stel ik mijn ervaring aan u beschikbaar.