Externe communicatie en marketing

Veel organisaties zijn (constant) in ontwikkeling. Veelal zijn dit bedrijven met een ondernemende en visionaire directeur. Hij ziet en ervaart de noodzaak om te veranderen. Hij ziet ontwikkelingen waarop hij wil inspelen om onderscheidend en zichtbaar te zijn. Ook zijn er andere triggers om te ervaren dat een organisatie moet veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als meerdere klanten of leden van een vereniging de samenwerking eindigen. Natuurlijk zijn er ook organisaties die geen enkele behoefte ervaren om te veranderen. Zij hebben al jaren een mooie stabiele klantenkring. Waarom dan veranderen? Risico voor al dit type organisaties is dat er te weinig wordt nagedacht over het belang van een goede externe communicatie en marketing. Externe communicatie en marketing zijn essentieel voor het boeien en binden van bestaande en nieuwe klanten en relaties. Het kan nu goed gaan, maar de economie kan veranderen, de markt kan instorten of een product of dienst innoveert en een klant of een lid kan zomaar besluiten over te stappen. Zorg daarom dat uw communicatie blijvend is afgestemd op de behoeften, de belangen en de belevingswereld van uw klant of het lid van uw vereniging.

Graag ondersteun ik u bij het formuleren van een communicatie en marketingbeleid. Een proces waarbij de vertaling van het papier naar de praktijk onlosmakelijk verbonden is.