Interne communicatie en organisatie(advies)

De werking van de interne organisatie en de betrokkenheid van de medewerkers hangt voor een groot deel samen met de manier waarop de interne communicatie verloopt. Het gaat hierbij om manieren waarop mensen verbaal en non verbaal iets overbrengen. Naast deze twee niveaus is er nog een derde niveau, een niveau waardoor ‘de klik’ ontstaat, het niveau waarop de verbinding wordt gemaakt, het niveau waardoor iemand aardig wordt gevonden of vertrouwen oproept en waardoor mensen graag met die ander willen werken of voor de manager door het vuur gaan. Dit derde niveau, het energetisch niveau genoemd, is minder tastbaar maar minstens zo belangrijk als de verbale en non verbale communicatie.

De kwaliteit van de communicatie op de drie genoemde niveus is van doorslaggevende betekenis voor de werking van de op papier uitgetekende structuur, plannen en doelstellingen. Een goede organisatiestructuur is een randvoorwaarde, die moet er gewoon zijn. Een goede interne communicatie maakt dat een organisatie onderscheidend kan zijn en kan boeien en binden. In een goed werkende organisatie is er meer draagvlak voor verandering, zijn medewerkers betrokken, veelal innovatief en bereid om met plezier een paar stappen extra te zetten. En daar schuilt nu juist het verschil tussen een winnende organisatie en een organisatie die ‘zijn ding doet’. Ervaring heeft mij het volgende geleerd: “het kwaliteitsniveau van de organisatiestructuur x het kwaliteitsniveau van de interne communicatie = de kwaliteit van het rendement (OR x IC = RE).”

Graag ondersteun ik u bij het tot stand brengen van een passende en functionele inrichting van uw organisatie met daarbij een onderscheidende manier waarop er onderling wordt gecommuniceerd.