Lid van

Ik ben lid van Platform Zelfstandig Ondernemers, een vereniging voor ondernemende zelfstandigen.

Drukwerk

Ik ben lid van PZO omdat ik lobby en belangenbehartiging belangrijk vind. Zowel voor de groep zelfstandig ondernemende professionals als voor mij als individuele ondernemer geloof ik in de toegevoegde waarden van het collectief.

Daarnaast wil ik in georganiseerd verband collega’s ontmoeten. Dit enerzijds om te netwerken en anderzijds om te ontwikkelen. Richting mijn opdrachtgevers vind ik het van respect en professionaliteit getuigen dat ik er alles aan doe om de dienstverlening zo effectief mogelijk te laten zijn. Zij moeten ervaren dat het verstrekken van een opdracht aan mij niet een kostenpost is, maar een investering. Een investering komt naar je toe, kosten gaan van je af.

De ‘what’s in it for me’ vraag zal niet zo snel meetbaar in harde euro’s zichtbaar worden. Het is wat ik met datgene wat geboden wordt doe en kan doen. Het is aan PZO om mij het gevoel te blijven geven dat het lidmaatschap mij toegevoegde waarden biedt.