Visie

Tegenwoordig is het niet meer vanzelfsprekend om lid te zijn van een vakbond, van een branchevereniging, bij de tussenhandel in te kopen, lang bij één bedrijf klant te zijn of lang bij één werkgever te werken. Ketens staan door de steeds verdergaande automatisering onder druk en de prijsconcurrentie is groot. Daarbij stelt de klant andere eisen. We zijn steeds meer in een claimcultuur terecht gekomen. CAO’s worden niet zondermeer nageleefd, boeien en binden, onderscheidend zijn richting werknemers en klanten is moeilijker geworden en markten veranderen en  internationaliseren. Ook de arbeidsmarkt verandert en wordt steeds flexibeler. Tel daar nog eens bij op de economische ontwikkelingen van de laatste jaren en je kunt je voorstellen welke impact dit heeft. De druk op individuen, werknemers, directies, bedrijven, verenigingen en stichtingen is groot.

Veel mensen en ondernemingen zijn op zoek naar een goede manier om met alle ontwikkelingen om te gaan, continuïteit veilig te stellen, te ontwikkelen en de kansen die wel degelijk ontstaan te zien, te herkennen en te benutten.