Peter Loef Advies bv

Mijn naam is Peter Loef. Ik ben een in de praktijk geschoolde en door de praktijk gevormde professional. Ik heb veel managementervaring opgedaan bij zowel semi publieke organisaties, brancheverenigingen als bij private ondernemingen. In bijna alle functies ben ik verantwoordelijk geweest voor – of nauw betrokken geweest bij – communicatie, financien, HRM, marketing, positionering en verandertrajecten. Ik heb ervaring opgedaan als docent. Dit op het gebied van communicatie- en gesprekstechnieken, verandermanagement en CRM. Bewustwording van de invloed van houding en gedrag op mensen en organisaties is een van mijn specifieke deskundigheden. Ik ben getraind in het analyseren van ondernemings- en verenigingsstructuren en interne en externe communicatievormen. Het als voorzitter leiden van een vergadering of als dagvoorzitter optreden tijdens een seminar, zijn sterk ontwikkelde vaardigheden. Mijn dienstverlening kenmerkt zich door het binnen een (h)échte samenwerking zoeken naar de best passende praktische aanpak. Dit alles vanuit een open, eerlijke, betrokken, persoonlijke benadering en professionele houding. Ik ben een mensenmens en zakelijk als de situatie daar om vraagt.

Mijn ervaringen deel ik graag !

Drukwerk